2011. október 17., hétfő

Mit kell tudni..? Avagy iskolaérettség..

Vigyázat!hosszú lesz,de TALÁN fontos!Kitartás!
Eltelt a tanév eleje.Idén is elvégeztem a tanulási zavar prevenciót szolgáló,óvodai szűréseket.
Adatok,nevek,minden különösebb felismerhetőség nélkül írnék erről,és az iskolára való alkalmasságról.
Két hete szülőire is hívtak ebben a témában óvodapedagógus kollégák.
Évek óta részt veszek az ovis korcsoport ilyen jellegű szűrő vizsgálatain,és általános tapasztalatokat fogok itt megjeleníteni.
A szakma jól tudja,hogy a tanulási zavarral küzdő gyerekek száma évről-évre nő.Okokat lehet kutatni,nekem is megvan a teóriám.
Mellesleg gondolatébresztő beszélgetésbe bonyolódtam egy közismert,kedvelt blogon.A téma épp a beiskolázás volt.Tartsuk-e vissza a gyermeket még egy évet az óvodában,ha különösebb,jelentős ok nem indokolja.?Indok-e a terhelés,és a tananyag,a követelmény mértéke magában?
Ez a megoldás a később jelentkező tanulási problémák ellen?
Miután egyre növekszik azon gyermekek száma,akik akár csupán szülői döntés,és mindenféle különösebb ok nélkül maradnak vissza..várhatnánk jogosan a tanulási problémák csökkenését.A gyerekek ugye elvileg,biológiailag érettebben mennek suliba,hisz egy évet ráhúztak..Mégis..SAJNOS a tanulási problémák évről-évre,mondhatni rohamosan nőnek.
Mi a szakmában tapasztaljuk,hogy az arány lassan megfordul.Korábban kisebb létszámot tett ki a fejlesztésre szoruló gyermekek halmaza,mint akik nem szorultak ilyen jellegű segítségre.Ma eljutunk oda,hogy jelentősebb az a hányad,akinek járnia kell valamiféle fejlesztő foglalkozásra.
Azt tapasztalom(saját tapasztalat) hogy a szülői tudatosság csökken.Amikor pici a gyerek a szülők mindent elolvasnak vele kapcsolatban.Mit kell tudnia,vagy hol tart a magzat a fejlődésben,akit a szívük alatt hordanak.
Ahogy telik az idő,jellemzően változik valami.Nem a szeretet,mert az megvan,hanem a tudatosság.
A hozzám kerülő gyerekek zömét megkérdem arról,hogy mit csinálnak otthon.
A válasz 90% esetében a TV,illetve a számítógép.
Talán elcsépelt,de így van..
MIT IS KELL TUDNI?
I. MOZGÁS
Az iskolába készülő gyermek nagy mozgásai szabályosak.Mászás,kúszás megfelelő kivitelezéssel.(mászás ellen oldali végtagok együttmozgásával)
A gyerekek zöme nem érti az utasítást! Nem tudják mit jelent négy-kéz-láb mászni!!!
Alig akad gyerek,aki a kúszást szabályosan kivitelezné.

Statikus,dinamikus egyensúly tekintetében ..egyensúlyi helyzetet minimum 10-15 mp-ig fenn tud tartani,kvázi eddig megáll fél lábon,korrigálás nélkül.Adott vonalon,tyúklépésben végig tud egyensúlyozni úgy,hogy nem billen ki a helyzetből.
Egy lábon némelyek meg sem tudnak állni úgy,hogy ne kellene korrigálniuk!
A primitív reflexek meglétét is vizsgálja a szakember,amennyiben van ilyen képesítése.
Nagyon sok gyermeknél nem épülnek le ezek a
fejlődést akadályozó reflexek.

Labdát kell tudni pattogtatni,ráadásul mindkét kézzel.Legalább úgy,hogy 10-15 pattintás sikeres legyen.Szem-kéz koordináció.
A GYEREKEK ZÖME NEM TUD LABDÁT PATTOGTATNI! Rápattintják a lábfejükre,vagy nem kellő erősséggel pattintják,vagy épp túl erősen.

A feléjük dobott labdát el kell tudni kapni,és azt megfelelően "várni" is kell.
A gyerekek közül sokan feldobják a labdát,de olyan rossz a téri orientációjuk,hogy nem tudják honnan várják,kvázi nem érzékelik,hogy fentről fog leesni.
Sokakban védekező reflexet vált ki a labda.Szem becsuk,kéz előretart,és hátralép..


Páros lábon kell tudni szökdelni.
Nem értik az utasítást,vagy a bemutatott feladatot képtelenek szabályosan kivitelezni.Lábuk szétnyílik,nem tudnak elrugaszkodni a talajtól.

A mozgás vizsgálatát tekintve ez a minimum..

II. TESTSÉMA
A testrészeket tudni kell megnevezni,megmutatni.Egészen kicsi részeket is.
A GYEREKEK ZÖME pl. NEM TUDJA,HOGY HOL A CSUKÓJA! Sokan a torkukhoz viszik a kezüket,mert ugye ott csuklanak,így arra asszociálnak.
Sokaknak kialakulatlan a testsémája,ami azért is gond,mert pl. a térben a saját testünket,mint vonatkoztatási rendszert is kell tudnunk használni.

III. TÉRI ORIENTÁCIÓ
A gyerekeknek magabiztosan ismerni kell a fel-le,előre-hátra fogalmát.
viszonyfogalmakat kell értelmezni.Legyél alatta,felette,mellette..tedd a kezed az asztal alá,fölé stb..
Jobb-bal irányokat kell tudniuk differenciálni,ami nem egyenlő azzal,hohy tudja a gyermek melyik a jobb keze,így izoláltan.A két testfél,a két oldal mint viszonyrendszer is működik.Tőlem jobbra,tőlem balra stb..Jobb fülem,bal lábam..Sőt,a test középvonalát is át kell tudni lépni.Ez azt jelenti,hogy jobb kézzel meg tudom mutatni pl. a bal fülemet.Keresztgyakorlatok..

A gyerekek nagy többsége bizonytalanul tájékozódik a térben,a bal-jobb irányt nehezen különbözteti meg még izoláltan is. A test középvonalának átlépése is nagy gondot okoz számukra.
Azért fontos ez,mert a téri viszonyrendszert át kell majd fordítani a síkra.
Gondoljunk bele,hogy ami a térben fent van,az a lapon hogyan alakul pl. Sokszor előfordul,hogy megkérem a gyerekeke,mutassák meg a lap tetejét.Ilyenkor a lap fölé(!) teszik a kezüket a levegőbe!(!!!)


Az irányok kapcsán megnézzük a laterális dominanciát is.Milyen kezes,lábas,füles,szemes a gyermek.Amennyiben kevert,keresztezett a laterális dominancia(jobb szemes,bal kezes pl.) ez nehezíti az alkalmazkodását.
(Otthon is megvizsgálhatjuk ezt.Melyik lábbal lép ki,melyik lábbal rúg a labdába.Melyik szemmel kukucskál pl. papír hengerbe,és melyik füléhez viszi a telefont.)A keresztezett dominanciánál fordul elő,hogy a gyermek oldalra dönti a fejét rajzolás közben,mert nem azonos oldalon domináns a szeme,és a keze. pl.

IV.ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZOTTSÁG
Tudni kell a gyermeknek az alap adatait.Hol lakik,mi a szülei,testvérei neve,hány éves ő maga.
A GYEREKEK JELENTŐS HÁNYADA AZT FELELI,HOGY ANYA
NEVE AZ,HOGY ANYA.(!)

Hiába intézzük a gyermekhez többféle formában a kérdést,nem tudja a szülő nevét!
Általában a lakcímet sem ismerik,sőt a szülők foglalkozását sem!

Időben is kell orientálódni.Évszakok,hét napjai.Tudni kell,hogy adottan milyen évszak van,és rákérdezünk a napra is.Sőt,a napszakot is kérdezzük.
Ma is azt felelte egy kislány,hogy nyár van,holott az udvarról hoztam be,és nagykabátot vett le magáról..Itt jönnek számításba a gondolkodási műveletek,de ezt majd később.

V. Szókincs,főfogalmi csoportalkotások

Zöldségek,gyümölcsök,házi állatok,vadon élő állatok,járművek..Csoportalkotásokat kell tudni végezni.
A LEGTÖBB GYEREK KEVER A ZÖLDSÉGEKET A GYÜMÖLCSÖKKEL.
A szókincsük igen szűk körű..

VI.Színek ismerete!
Alap színeket magabiztosan kell megnevezni,egyeztetni.
Ebben is tapasztalható bizonytalanság. Zöld-kék pl gyakori.

VII. Ábrázolás síkban.
Figyeljük a ceruzafogást,csuklótartást.
SOK ESETBEN 4 ujjas a ceruzafogás,vagy adott esetben marokra fogják a ceruzát a gyerekek. A kéztő csontosodik,és ebben valóban lehetnek eltérések gyerekenként.Az óvoda véleménye szerint a ceruzafogást az iskolának kell véglegesen kialakítani,helyessé tenni.Az iskola nem így tudja.
A csuklójuk rengeteg esetben a levegőben lóg,így megfelelő nyomatékot sem tudnak kifejteni.A másik véglet pedig az,hogy nagyon erős a nyomatékuk.
Ábrázolni kell emberalakot.FELISMERHETŐ,részletezett emberalakot. Megfelelő ujjakkal,esetleg ruházattal..pl.

SOKAN NEM TUDNAK EMBERT RAJZOLNI! FEJ-LÁB forma,ami gyakori.Ez 3 éves korban jellemző egyébként,nem 5-6 évesen..Előfordul,hogy a rajz részekre oszlik,darabokra hullik.nem kapcsolódnak a testrészek pl..
Mellesleg az emberábrázolás egy fontos pszichológiai vizsgálat része,emberrajz teszt a neve.
(A teszteket nem fogom kibontani,a továbbiakat megnevezni sem,mert erre nincs lehetőségem.)
A grafomotoros teljesítményt sok más vizsgálattal nézzük.
A vizuális észlelés során felfogott ábrák másolását pl.Ábrákat másoltatunk a gyerekekkel.Fontos információ,hogy miként zárja pl a szögeket adott forma esetében.
formákat kell differenciálniuk,adott esetben releváns inger az ábra iránya.Ez pl. előjelzi a későbbi betűtévesztések veszélyét is.
Felismer -e a gyermek vizuális,ritmikus szabályt,tudja-e követni(sorminta)
alak-háttér megkülönböztetés..Látja e lényegest, el tudja-e különíteni a lényegtelentől.
Alak konstancia. a téglalap pl akkor is téglalap ,ha "fekszik",és akkor is ha "áll."

VIII. Matematikai gondolkodás
Piaget féle mennyiségállandóság kialakult -e?
Látja-e a gyermek ,hogy adott mennyiség nem több a másiknál csak azért,mert hosszabb sorba raktuk ki.

Tud-e mennyiségi relációkat értelmezni?Több,kevesebb,ugyanannyi..
meddig tud elszámolni pontosan.
SOK GYEREKNÉL a MENNYISÉGÁLLANDÓSÁG nem alakult ki.Nem tudja a több-kevesebb.ugyanannyit értelmezni..elszámolni magabiztosan minimum 20-ig kéne..Nem megy.
Meddig lát át mennyiségeket úgy,hogy nem számlálja meg azokat.
Van aki már a 2-t is leszámlálja..Mennyiségfogalma sehol.

IX. Figyelmi kapacitás.
Mennyire tűri a gyermek a monotóniát,milyen kapacitású a figyelme,Jó mérő eszközök akadnak erre..
Nehezen tűrik a monotóniát,és bizony a figyelem kapacitása is szűk.

X.Emlékezet.Auditív,vizuális.Hogyan emlékszik a gyermek a hallottakra,ill. látottakra.egyre hosszabb mondatokat kell visszamondani.Ez a beszédre való figyelmet is mutatja.mindezt késleltetve is vizsgáljuk,amikor már nem csak a munkamemória dolgozik.később is visszakérdezzük,hogy mit látott a gyermek..
SOKAN 1-2 KÉPRE EMLÉKEZNEK CSAK,ÉS a LEGEGYSZERŰBB MONDATOT TUDJÁK CSAK VISSZAISMÉTELI.EGYET,AMIKOR 12 MONDATOT KELLENE MINIMUM.

XI.Feladattudat.
Spontán megfigyelés.Kilép -e a gyermek a feladatból,vissza lehet-e terelni.?Mennyire motivált,mennyire lelkes? Mennyire nyüzsög,míg dolgozik.Jellemzi-e motoros nyugtalanság?

XII. Gondolkodási műveletek
Analógiás,logikus,kauzális ,problémamegoldó gondolkodás vizsgálata.
Ok-okozati összefüggéseket lát-e a gyermek?
Miként old meg problémahelyzeteket?
Felismeri az analógiát?
Sajnos nagyon általános tapasztalat,hogy a gondolkodási műveleteik éretlenek.
Az ok-okozat nagyon gyakran nem működik.
Problémahelyzet szintén.
ezeket példamondatokkal,képekkel vizsgáljuk.

XIII.
Auditív diszkrimináció
Milyen a hallási megkülönböztetés a gyermeknél.
meg tud különböztetni zöngés-zöngétlen szópárokat?Hasonló hangzású szavakat?
baba-papa
szár-zár
néz-méz
Hallja-e hogy melyik egyforma valóban,és melyik csak hasonló..
zöngétlenít esetleg?
amennyiben a hangokat nem tudja magabiztosan megkülönböztetni,úgy hogyan fog kötni hozzájuk betűalakot?Még egy veszély a tévesztésre..
Beszédértés!
Tipikusan nehezen értik meg a gyerekek a beszédet.Sokan mutatnak problémát ezen a téren.
Beszéd közben nem figyelik a beszédpartnert(szemkontaktus) nem figyelik a szájat,ami plusz információ a hallási kép mellé.
egyszerű mondatokban beszélnek.
Gyakori ,hogy eseményképről csak szavakat sorolnak fel,és nem állításokat,vagy mondatokat.
A kisfiú elesett..Erre a képre azt mondják,hogy járda..(!) Van az is a képen..
Beszédük dysgrammatikus.
Többszörösen összetett utasításokat nem tudnak értelmezni.
Menj az ajtóhoz,nyomd le a kilincset,gyere vissza,és tedd az asztal alá a kezed.
NEM MEGY!
A tanító is többszörösen összetett utasítással dolgozik.
VEDD ki a táskádból az olvasókönyvet,nyisd ki a 45. oldalon,és nézd meg az első sorban az első magánhangzót..
no,ezt nem fogja tudni átfogni az a kisgyerek,aki csak a kilicsig jut.

Ja,igen.Vizuális percepció,tájékozódás síkban
Elvárás,hogy a sorok,és oszlopok viszonyát tudják értelmezni a gyerekek,hisz a legtöbb olvasókönyv,matek könyv így dolgozik.sorokban,oszlopokban.
FOGALMUK SINCS!
Tanító pedig majd azt mondja,hogy nézd meg az első sor,első oszlopában a MA szótagot.
Hol is van az? mi is az a MA szótag..
kudarctűrés..Ezt is figyeljük,spontán is,meg a vizsgálati helyzetben is.
no,ez is igen éretlen.
A számítógépes játékban mindig van újabb élet,vagy újabb játék...Nem kell se gondolkodási stratégiát működtetni hozzá,hisz ott a kész séma,és nem kell kudarcot sem tűrni,mert kezdődhet elölről a dolog..

Nagyjából,szűken ennyi.
Én úgy vélem,hogy tudatosság mellett,és sok foglalkozással,beszélgetéssel,ingerre ezt el lehet érni a nagycsoport végére.

Nem gondolom,hogy mindez az óvodapedagógus feladata.
SZülő neve? No,az biztos nem,ahogy a lakcím,de a testrészek sem
Sokszor halljuk,hogy a gyerek nem szeret rajzolni.Nem is rajzol
Általában nem az segít,hogy pl az óvónő leülteti,és kötelezi,hogy rajzoljon.
Semmi nem fog történni,mert a többi,alapozó funkció éretelen a gyereknél,ami pl a rajzoláshoz kell.
Rossz a tónusa,rossz az egyensúlya,így az is energiavesztés számára,hogy egy kisszéken egyensúlyozva üljön.
Éretlen az idegrendszere,és nem érzi ezáltal kompetensnek magát a rajban.Nem is a rajzban,a grafomotoros tevékenységben kell elkezdeni őt megerőszakolni,mert kudarcra van ítélve.
Az elemi nagy mozgásoknál kell kezdeni,és stimulálni az idegrendszerét,hogy magasabb szinten strukturálódjon.Utóbb fog rajzolni is.
Megfigyelhető,hogy pl. alapozó,vagy TSMT terápiára járó gyerekek sokkal jobb emberalakot rajzolnak hónapok elteltével,holott senki nem tanítgatta őket embert rajzolni.
Az idegrendszer válik érettebbé,és a finomabb funkciók is magasabb szinten működnek.
bonthatnám még ezt a dolgot ezer évig,de nem célom.
Ezt megígértem,talán érdekes minden kisgyerekes szülőnek.
Nap 10-15 perc tudatosság,együttlét,és beszélgetés face to face már előny.
Ne menjen a TV,és ne mosogassunk közben.Tényleg figyeljünk oda!

6.5 éves korra mindezt birtokolhatja egy kisgyerek,csak tudatosan kell építkezni.

(Bocsánat,ha néhol mellé ütöttem,de kicsit fáradt vagyok,nincs kapacitásom végigbogarászni. Épp diplomamunkát írok,hogy a szakmám mestere lehessek.Ez most itt a mellveregetés helye volt.)

11 megjegyzés:

 1. nagyon szépen köszönöm, segít!

  pepita

  VálaszTörlés
 2. Nagyon jól összefoglaltad, köszönet érte!

  VálaszTörlés
 3. Nagyon érthetően összefoglaltad!Én is köszönöm,sokat fog segíteni az előttünk álló úton!!!
  D.Orsi

  VálaszTörlés
 4. Szia Csilla!
  Örülök,hogy leírtad ezeket és olvastam Csöppkénél is amit írtál.
  Én ugyan Csengét vissza tartottam és csak remélni tudom,hogy jól tettem(majd az idő eldönti).
  Tavaly amikor volt a iskolai érettségre való felmérő akkor az irányokkal volt neki gond(fölötte,alatta stb),most idén nagyon jó lett neki.Nem küldtek fejlesztésre,gondolom azért sem,mert tudták marad 1 évet.Bár azt sem szakemberek mondták,hogy maradnia kell.
  Csenge nagyon nehezen tanulta meg a színeket,talán egyszer Virágnál(gyereketető) olvastam,hogy aki a színekkel problémás annak majd a betű tanulás lesz az(ezt csak érdekesség képen írtam most le).
  Illetve javarészt azért döntöttünk az ovi mellett,mert elég hamar elkalandozik a figyelme.
  Tök jó dolgokat írtál csak nem tudom létezik e arany közép út?De viszont szerintem az tény,hogy dolgozni kell rajta és az iskolai oktatási rendszeren is(ez egy másik téma)!

  VálaszTörlés
 5. Még annyi,hogy Csenge szeret rajzolni sőt.Színezéssel sincs gond.
  Sokat agyalok ezen.......

  VálaszTörlés
 6. Érdekes és tanulságos összefoglaló.

  Ami nagyon érdekelne: ha a gyerekek 80%-ánál van valamilyen fejlesztendő probléma, és 7,5 évesen kezdik a sulit, akkor a 6,5 évesen kezdők kisebbségben és sok mindenben nagy hátrányban lesznek a "nagyokhoz" képest.
  A 14 évesem márciusi, vagyis pontosan 6,5 évesen kezdte anno a sulit, ls messze ő volt a legfiatalabb az összes osztályban, ahová járt (3 volt). Csúfolták azért, mert alacsony - a többiekhez képest -, mert ő egy évvel fiatalabb - a nagytöbbségnél -, és én is láttam, hogy néha igencsak problémás, hogy neki még úgymond gyerekesze van, míg a többiek már csajozásról, bulizásról beszélgettek - olyan 7-8. osztályban -, és ez őt akkor még egyáltalán nem érdekelte. Vagyis ha ez általános, nem járnak rosszabbul azok, akik "rendes időben" kezdik a sulit?
  (A Waldorba pl. betöltött 7 év után mehetnek csak.)

  Másik: neked mint pedagógusnak mi a véleményed az ovisok tv-zéséről, szgépezéséről. Nem szeretnélek hosszú gondolatmenetre rávenni (hacsak nincs rá tengersok időd), de szerinted mennyi a nem káros?

  Köszi mégegyszer az írásod.

  VálaszTörlés
 7. A TV..Szerintem egy-két "értelmes" mese belefér naponta.Na,nem mozifilm terjedelmű
  Értelmes mesén értem a nem csimm-bumm vackokat,hanem pl. klasszikus meséket.Aminek van füle-farka,valami egyszerűen ,könnyen követhető történet.Ok-okozati összefüggéssel,és tanulsággal.
  Mi az én gyerekkorom klasszikusait is néztük a gyerekekkel,de a Mini-max műsorán is találni pár ilyen normálisabb mesét.
  A lányom pl Imádja Kis mennydörgést ..Indiános mese,de nem ugrik be a címe..Pedig a lányom harmadikos!
  Hosszabb mesék közül hétvégén egy-egy.nálunk kedvelt volt oviban a Mici mackó, Mackótestvér és társai..tanulságos,érthető mesék,szép képekkel..

  A sulis kérdésedre..
  Én nem tapasztalom azért,hogy a 6.5 éves kisebbségben lenne.Ez az én tapasztalatom,de ahogy írtam a fiam csoportjából 3,azaz 3 gyerek maradt oviban,pedig zöme Atival egykorú,vagy fiatalabb gyerek volt.Kvázi nem 7 éves még..
  Azt hangsúlyoztam,hogy a kor magában nem jelent feltétlenül előnyt.Persze,hogy érik spontán is,és persze,hogy fejlődik egy év alatt,de van aki 6.5 évesen is kenterbe vágja a közel 8 éves gyereket,ezt hidd el.EGYÉNI mérlegelés kéne!
  A korkülönbség csak egy szegmense a dolognak.nem fejlődnek egyformán.
  Később sem.
  Alacsony,és nemileg éretlenebb lehet az azonos korú is..
  Gondolkodásuk is másként érik.
  Persze,nem tagadom,hogy látványos különbség lehet a nagyokkal szemben,és épp ez a rendszer tartja fenn ezt a helyzetet.
  amikor mi voltunk gyerekek 2-3 évvesztes gyerek járt közénk.Én 36 éves leszek,szóval nem mai darab.
  akkor ők voltak kisebbségben,ahogy fogalmazod..ÉS? Nem volt ennyi probléma..Nem a koron múlik tehát,és hidd el,vanna jól fejlett 6.5-6.8 éves gyereke,akik bizony remekül megállják a helyüket.
  Nem tisztem győzködni senkit,csak józan mérlegelés kéne.
  aki 5 évesen 15 perc alatt megfelel az iskolaérettséget vizsgáló feladatokban,és igazán nagy problémát senki nem jelez nála,az miért is marad?
  Csak azért,mert ez most tendencia?
  MIÉRT?
  Nem biztos,hogy az lesz a jó döntés..ahogy írtam,egyéni megítélés kell!
  Csöppkénél írtam a maradás hátrányairól is,ami a vegyes csopiban,vagy a homogén esetében fennállhat az oviban.Ezt is jó átgondolni.

  VálaszTörlés
 8. http://mirkolinda.blogspot.com/2011/09/csillagos.html

  http://bajszcsalad.blogspot.com/2011/10/szeptember-aranycsillagok.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+KtKisMucuslmnyei+%28K%C3%A9t+kis+MUCUS+%C3%A9lm%C3%A9nyei%29

  Ők mindketten a fiammal egyidős gyerekek. 2005 Január.elmentek suliba,holott még nem betöltött 7 évesek.Ahogy az én fiam is elment.
  nézd meg,ha szeretnéd,hogy hogyan teljesítenek.
  Ez csak pár példa.
  Olvasd el egy megelőző írásom,ahol Ateszkám első ötösét újságoltam...
  Szóval,mehet ez ennyi idősen is!

  VálaszTörlés
 9. Köszönöm, hogy mindezt leírtad. Engem mindig is érdekelt, milyen kritériumoknak kell megfelelni.
  Egy gondom van még, az iskola-és tanárnéni választás. Bár, mi elvileg a hármasba tartozunk, de én a kettesbe szeretném járatni. Talán meg tudjuk oldani, hogy átjelentkezünk a megfelelő lakcímre. De milyen legyen a tanárnéni és a módszer? Én a meixner módszer szerint tanító tanárhoz szeretném a Virágot beíratni. De van, akit nagyon sztárolnak és a nemzeti alaptanterv szerint tanít. Te mit javasolsz???? Mi alapján válasszunk pedagógust? Hallgassunk a "köz véleményére",vagy személyes szimpátia alapján döntsünk? Nekem, vagy a gyereknek legyen szimpatikus?? És az utolsó nagy kérdés, mikor? Mert egyesek szerint mire nyílt nap lesz, addigra már késő, s csaknem a 80-90 % feliratkozik addigra már a megfelelő tanárnénihez.A maradék meg kerül ahová kerül, akár egy majdani "problémás" osztályba is.
  Akiket eddig kérdeztünk, mindenki homlokegyenest már véleményt mondott. Te, mint szakember és mint, anya, akinek már személyes tapasztalata is van, hogy látod ezt?
  Előre is köszönöm a segítséget! Tündi!
  Ha ráértek, valamikor át is jöhetnétek majd:-)

  VálaszTörlés
 10. Ritka az ennyire jól érhetően összefoglalt vélemény, még ritkább az az óvoda, amelyik nem nagy csoportban kezdi ezt nézni és forrázza le a szülőt. Egyetértek hogy hiányzik a szülőkből a tudatosság, meg a TV több mint sok, de az átlag oviban nem kommunikálnak az óvónők, túlélik a napokat és nagycsoportban kezdődik a kapkodás. Jómagam azt gondolom, hogy szelíden játékosan, de kiscsoporttól kellene mérni sok mindent főleg a mozgást, a primitív reflexeket. Ezek leépítése és fejlesztése nem néhány hónap, 1-2 év is lehet. Az óvodának ill. az óvónőképzésnek sokkal nagyobb hangsúllyal kellene szerepelnie az közoktatásban felsőoktatásban, uis minden erre épül. Az a gyerek nem fog értően olvasni, aki keveri a jobb és bal oldalát és ez ötödikben derül ki.
  Szépek a gyermekeid, öröm olvasni, hogy számodra is érték a velük együtt töltött idő.
  Gratulálok, jó munkát.

  Üdv,

  Zsuzsanna

  VálaszTörlés
 11. Köszi, hasznosnak találom, lyukat beszélünk a szülök hasába, hogy törődjenek a gyerekkel, az eredmény elszomorító!

  VálaszTörlés